فرمانداری ویژه شهرستان کاشان
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
6883
1
دوره دهم
وضعيت وآماردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي

حوزه انتخابيه شهرستان كاشان ( 22 / 3 /1388 )
 

جمعيت كل حوزه

واجد شرايط رأي

ميزان مشاركت

نتايـــــج

كل آراء مأخوذه

آراء باطله

آراء صحيح

302000

192147

76/94 %

182088

2801

179771

 
 اسامي و آراء نامزدهاي منتخب به ترتيب اكثريت
 

رديف

نام و نشان

تعداد رأي

درصد

رديف

نام و نشان

تعداد رأي

درصد

1-

محمود احمدي نژاد

127771

71  %

 3-

محسن رضايي

3042

69/1 %

2-

ميرحسين موسوي

47740

 26  %

4-

مهدي كروبي

734

 040/0

1393/10/07
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal