فرمانداری ویژه شهرستان کاشان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
20736
1
تقسيمات كشوري

اين شهرستان داراي 7 شهر به نامهاي كاشان (مركز شهرستان )، قمصر، نياسر، برزك، مشكات، جوشقان قالي وكامو مي باشد.

تعداد و نام بخشهاي تابعه به تفكيك دهستانهاي مربوطه:

چهار  بخش:

بخش مركزي شامل دهستان هاي خرمدشت ، مياندشت وكوهپايه

بخش قمصر شامل دهستان قهرود (ضمنا دهستان ديگري به نام جوشقان قالي داشته كه در سال 1379 به همراه شهرك وحدت جوشقان و روستاهاي كامو وچوگان ارتقاء يافته وتبديل به شهر جوشقان كامو شده است .)

بخش نياسر شامل دهستان هاي نياسر وكوهدشت

بخش برزك شامل دهستان هاي گلاب وبابا افضل

"با توجه به اينكه در سال 1316 ﻫ..ش. براي اولين بار قانون تقسيمات كشوري (تقسيم بندي استان – شهرستان– بخش) در سطح كشور تدوين گرديد. سلسله تغييرات كلي وعمده تقسيمات كشوري در منطقه كاشان به مركزيت شهر كاشان به شرح جدول ذيل است".

مشخصات عمومي شهرستان بر اساس تقسيمات كشوري 1390

شرح

واحد

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان

مساحت

كيلومترمربع

4392

107019

1/4

بخش

تعداد

4

45

-

شهر

تعداد

7

101

-

دهستان

تعداد

9

124

-

كل آبادي

تعداد

170

3371

0/5

آبادي داراي سكنه

تعداد

106

1831

8/5

آبادي خالي از سكنه

تعداد

64

1540

2/4

 

 

اطلاعات تقسيمات كشوري شهرستان كاشان

نام

شهرستان

تاريخ تأسيس

مساحت

(متر مربع)

جمعيت شهرستان سال 1385

جمعيت شهر كاشان

تعداد بخش

تعداد دهستانها

تعداد

روستاها

كاشان

بصورت رسمي  سال 1316

4392

302637

248789

4

8

53

 

تقسيمات كشوري

نام

بخش

تاريخ

تأسيس

مساحت

(متر مربع)

جمعيت

مركز

بخش

جمعيت

مركز بخش

فاصله تا

مركز شهرستان

تعداد

دهستانها

تعداد

روستاها

مركزي

1316

633/2086

266972

شهر كاشان

789/248

-----

3

20

قمصر

13160

936

10917

شهر قمصر

3663

25 كيلومتر

1

7

نياسر

1369

75/266

9010

شهر نياسر

2003

25 كيلومتر

2

16

برزك

1381

844

10500

شهر برزك

3200

25 كيلومتر

2

10

 

 

1394/04/03
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal